Priser

Noen biler er like, men deres allmenntilstand vil alltid være forskjellig. Nettopp på grunn av dette, vil det være nødvendig med individuelle evalueringer, for å kunne beregne en pris på behandlingene vi blir enige om skal utføres. Som eier, vil du antagelig ha visse ideer om hva du ønsker utført også.

Gjør en avtale med oss for “visning” av bilen. Hvis den er nylig vasket, vil det være enklest mulig å få evaluert tilstanden. Ordentlige bilder, tatt i godt lys, kan, om ikke “visning” er mulig, danne et grunnlag for evalueringen. Dette må i tilfelle avtales.

Ta kontakt via skjemaet.